top of page
WSPIERANIE  KADR  MEDYCZNYCH

Ochrona i promocja zdrowia, Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej

WSPIERANIE OSÓB CHORYCH I ICH RODZIN

Działalność na rzecz osób chorych i ich bliskich, cierpiących z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego

PRACA SOCJALNA, POMOC  SPOŁECZNA

Wzmacniania kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego

Fundacja Amicus Cordis

NAJBLIŻSZE  PLANOWANE  SZKOLENIA

Już wkrótce rozpoczniemy zapisy na szkolenia dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy i integracji społecznej:

CYKL SZKOLEŃ Z KONTROLI  ZARZĄDCZEJ

· Środowisko wewnętrzne jako element kontroli zarządczej cz.1

(tworzenie dokumentacji, procedur, m.in. regulamin kontroli zarządczej, określanie celów i zadań, sprawozdania z kontroli   zarządczej, samoocena

· Środowisko wewnętrzne jako element kontroli zarządczej cz.2

(tworzenie dokumentacji, procedur, m.in. opisy stanowisk, czynności, ścieżka awansu, procedury szkoleń, wynagrodzeń) 

· Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

(m.in. definiowanie i szacowanie ryzyka, reakcja na ryzyko)

· Zarządzanie informacją i komunikacją w ramach kontroli zarządczej

(zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, public relations organizacji)

· Zamówienia publiczne

(m.in. procedury zamówień, inwentaryzacja)

 

INNE:

· Komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku i kontakty z dziennikarzami — 

· Zarządzanie czasem

(m.in. delegowanie zadań, planowanie, określanie priorytetów)

· Ocena i motywowanie pracowników w jednostce

· Jak skutecznie zarządzać zespołem

(m.in. funkcjonowania zespołu, budowanie zespołu, kierowanie zespołem, delegowanie zadań, podstawy komunikacji w zespole)

· Kompetencje pracowników

(m.in. tworzenie map kompetencji do stanowisk, badanie kompetencji)

· Wprowadzanie zmiany — jak zmniejszyć opór pracowników przed zmianą

· Mobbing i konflikt w organizacji

· Rozdzielenie pracy socjalnej i postepowań administracyjnych z perspektywy zarządzających jednostką

RADA  DS. KOMPETENCJI - OPIEKA ZDROWOTNA  I POMOC SPOŁECZNA

Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Projekt poprzez udrożnienie informacji pomiędzy edukacją i potrzebami rynku wpłynie na polepszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a tym samym poprawi jakość usług świadczonych przez te sektory.

KONSULTACJE  Z  ZAKRESU  DORADZTWA  ZAWODOWEGO

Zapraszamy na konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. Każdy pierwszy wtorek miesiąca - Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, ul. Reja 1 

business Handshake

WSPÓŁCZESNE  WYZWANIA  DLA KADRY  KIEROWNICZEJ  OŚRODKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ

W dniach 3-5 października 2018r. we Wrocławiu odbyła się XXVII Konferencja Stowarzyszenia  Samorządowych Ośrodków  Pomocy  Społecznej „FORUM” 

pt. „Współczesne wyzwania dla kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej”. Organizatorami konferencji byli:

 • Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 • Fundacja Amicus Cordis

Trzydniowe spotkanie stanowiło doskonałą przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk związanych z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed pomocą społeczną, które zmuszają niejednokrotnie do przeformułowania dotychczasowych sposobów zarządzania jednostkami. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej. konferencję otworzył Pan Jacek Sutryk (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia)

W pierwszym i drugim dniu Konferencji odbyły się wystąpienia:

 • Status prawny służb społecznych – problemy, wyzwania i propozycje zmian - dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS 

 • Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych w świetle zmian i przeobrażeń w obszarze pomocy społecznej - dr Katarzyna Delikowska                       i p. Agnieszka Żebrowska Fundacja Amicus Cordis

 • Wdrażanie RODO w ośrodkach pomocy społecznej - p. Piotr Grudziński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

 • Panel dyskusyjny dot. kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny - moderator Agnieszka Żebrowska

 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - p. Justyna Pawlak, Z-ca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS

 • Bezpieczeństwo pracowników – obowiązek czy przywilej? - p. Elżbieta Olber, Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 • Superwizja w pomocy społecznej - p. Dariusz Polakowski, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

 • Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi w ośrodkach pomocy społecznej. Spór zbiorowy – doświadczenia pracodawców - p. Anna Józefiak-Materna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 • Dzienne domy wsparcia dla osób z demencją - prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra

 

W trzecim dniu Konferencji odbyły się wizyty studyjne, podczas których uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera, Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy Litomskiej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Na Ciepłej” przy ul. Ciepłej.

 

Dodatkową atrakcją dla uczestników Konferencji było nocne zwiedzanie ogrodu zoologicznego.

Konferencja 7.jpg
Konferencja 6.jpg
Konferencja 10.jpg
Konferencja 5.jpg
Konferencja 4.jpg
Konferencja 2
Konferencja 11.jpg
Konferencja 9.jpg
Konferencja 8.jpg
Konferencja 4.jpg
Konferencja 1.jpg
Konferencja 3.jpg
bottom of page