WSPIERANIE  KADR  MEDYCZNYCH

Ochrona i promocja zdrowia, Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej

WSPIERANIE OSÓB CHORYCH I ICH RODZIN

Działalność na rzecz osób chorych i ich bliskich, cierpiących z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego

PRACA SOCJALNA, POMOC  SPOŁECZNA

Wzmacniania kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego

Fundacja Amicus Cordis

NAJBLIŻSZE  PLANOWANE  SZKOLENIA

Już wkrótce rozpoczniemy zapisy na szkolenia dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy i integracji społecznej:

CYKL SZKOLEŃ Z KONTROLI  ZARZĄDCZEJ

· Środowisko wewnętrzne jako element kontroli zarządczej cz.1

(tworzenie dokumentacji, procedur, m.in. regulamin kontroli zarządczej, określanie celów i zadań, sprawozdania z kontroli   zarządczej, samoocena

· Środowisko wewnętrzne jako element kontroli zarządczej cz.2

(tworzenie dokumentacji, procedur, m.in. opisy stanowisk, czynności, ścieżka awansu, procedury szkoleń, wynagrodzeń) 

· Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

(m.in. definiowanie i szacowanie ryzyka, reakcja na ryzyko)

· Zarządzanie informacją i komunikacją w ramach kontroli zarządczej

(zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, public relations organizacji)

· Zamówienia publiczne

(m.in. procedury zamówień, inwentaryzacja)

 

INNE:

· Komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku i kontakty z dziennikarzami — 

· Zarządzanie czasem

(m.in. delegowanie zadań, planowanie, określanie priorytetów)

· Ocena i motywowanie pracowników w jednostce

· Jak skutecznie zarządzać zespołem

(m.in. funkcjonowania zespołu, budowanie zespołu, kierowanie zespołem, delegowanie zadań, podstawy komunikacji w zespole)

· Kompetencje pracowników

(m.in. tworzenie map kompetencji do stanowisk, badanie kompetencji)

· Wprowadzanie zmiany — jak zmniejszyć opór pracowników przed zmianą

· Mobbing i konflikt w organizacji

· Rozdzielenie pracy socjalnej i postepowań administracyjnych z perspektywy zarządzających jednostką

RADA  DS. KOMPETENCJI - OPIEKA ZDROWOTNA  I POMOC SPOŁECZNA

Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Projekt poprzez udrożnienie informacji pomiędzy edukacją i potrzebami rynku wpłynie na polepszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a tym samym poprawi jakość usług świadczonych przez te sektory.

KONSULTACJE  Z  ZAKRESU  DORADZTWA  ZAWODOWEGO

Zapraszamy na konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. Każdy pierwszy wtorek miesiąca - Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, ul. Reja 1 

WSPÓŁCZESNE  WYZWANIA  DLA KADRY  KIEROWNICZEJ  OŚRODKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ

W dniach 3-5 października 2018r. we Wrocławiu odbyła się XXVII Konferencja Stowarzyszenia  Samorządowych Ośrodków  Pomocy  Społecznej „FORUM” 

pt. „Współczesne wyzwania dla kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej”. Organizatorami konferencji byli:

 • Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 • Fundacja Amicus Cordis

Trzydniowe spotkanie stanowiło doskonałą przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk związanych z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed pomocą społeczną, które zmuszają niejednokrotnie do przeformułowania dotychczasowych sposobów zarządzania jednostkami. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej. konferencję otworzył Pan Jacek Sutryk (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia)

W pierwszym i drugim dniu Konferencji odbyły się wystąpienia:

 • Status prawny służb społecznych – problemy, wyzwania i propozycje zmian - dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS 

 • Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych w świetle zmian i przeobrażeń w obszarze pomocy społecznej - dr Katarzyna Delikowska                       i p. Agnieszka Żebrowska Fundacja Amicus Cordis

 • Wdrażanie RODO w ośrodkach pomocy społecznej - p. Piotr Grudziński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

 • Panel dyskusyjny dot. kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny - moderator Agnieszka Żebrowska

 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - p. Justyna Pawlak, Z-ca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS

 • Bezpieczeństwo pracowników – obowiązek czy przywilej? - p. Elżbieta Olber, Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 • Superwizja w pomocy społecznej - p. Dariusz Polakowski, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

 • Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi w ośrodkach pomocy społecznej. Spór zbiorowy – doświadczenia pracodawców - p. Anna Józefiak-Materna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 • Dzienne domy wsparcia dla osób z demencją - prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra

 

W trzecim dniu Konferencji odbyły się wizyty studyjne, podczas których uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera, Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy Litomskiej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Na Ciepłej” przy ul. Ciepłej.

 

Dodatkową atrakcją dla uczestników Konferencji było nocne zwiedzanie ogrodu zoologicznego.

CALL US

tel. 609 340 404,  605 543 062

EMAIL US
OPENING HOURS
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2023 by Dr. Repair. Proudly created with Wix.com