PROJEKT USTAWY  O  CENTRUM  USŁUG  SPOŁECZNYCH

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Ustawy o centrum usług społecznych.