top of page

NASZA  OFERTA

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami zadzwoń, napisz.

ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ DLA OSÓB
I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
 • Wsparcie przy projektowaniu, tworzeniu strategii społecznych.

 • Organizowanie i animowanie społeczności lokalnych.

 • Działania na rzecz samopomocy i samoorganizacji osób starszych.

 • Działania na rzecz osób lub grup zagrożonych wykluczeniem - m.in. szkolenia, warsztaty, projekty.

 • Warsztaty tematyczne dla beneficjentów instytucji pomocy i integracji społecznej,

DIAGNOZA  SPOŁECZNA
 • Rozpoznawanie zasobów, potrzeb

 • i problemów środowiska.

 • Ewaluacja projektów i programów społecznych

WSPARCIE  SŁUŻB  SPOŁECZNYCH
 • Doradztwo w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej. 

 • Działania w zakresie wdrażania standardów pracy  socjalnej       i funkcjonowania  pomocy i integracji  społecznej,

 • Działalność szkoleniowa dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

 • Szkolenia dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej.

 • Wspieranie animatorów społeczności lokalnych.

 • Wsparcie przy organizowaniu i zarządzaniu placówkami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 • Badanie kompetencji pracowników, wsparcie przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 • Realizacja badań na potrzeby instytucji pomocy i integracji społecznej.

 • Indywidualne sesje treningowo-coachingowe, superwizja,

 • Diagnoza, badania społeczne, tworzenie strategii, programów wsparcia,

 • Przygotowanie i analiza potrzeb szkoleniowych,

 • Działania eventowe dla instytucji pomocy i integracji społecznej.

 • Wspólna realizacja projektów i innych przedsięwzięć,

WSPARCIE  KADR  MEDYCZNYCH
 • Organizowanie szkoleń, kursów dla personelu medycznego, 

 • Organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, 

PROGRAMY  INFORMACYJNE DLA PACJENTÓW I ICH BLISKICH,
WSPARCIE OSÓB CHORYCH
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób układu krążenia i profilaktyki.

 • Działalność w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia. 

WSPIERANIE  NOWYCH  ROZWIĄZAŃ
 • Promowanie nowych rozwiązań w zakresie kardiologii.

 • Wsparcie w zakresie badań naukowych.

bottom of page